Ny sida 1

SäRSKILDA   RESEVILLKOR  

1.       Anmälningsavgiften är 1000 kronor. Slutlikvid skall erläggas senast 30 dagar före avresan, avresedagen inkluderad. Om bokning sker senare än 30 dagar innan avresan skall slutlikvid erläggas vid bokningstillfället.

2.       Ombokningsavgiften erläggs vid förlängning eller förkortning av flygresan, summan varierar och informeras vid bokningstillfälle.

3.       Expeditionsavgift vid skriftlig avbokning gjord fram till dagen innan avresedagen är 500 kronor i de fall avbeställningsskydd är erlagt. Förutsättning för återbetalning är uppvisande av läkarintyg. Av resenären företagen ändring av avresedatum är att anse som av- och nybokning och belastas med expeditionsavgiften som ovan.

4.       Kina är inne i en snabb utvecklingsfas inte minst inom turistnäringen. Anläggningar och infrastruktur har på många håll nått internationell standard, men har fortfarande en bit kvar till den nivå man finner i västvärlden. Som Kinas största researrangör har China Travel mycket goda möjligheter att genomföra reseprogrammen planenligt, men ibland kan omständigheter utanför vår kontroll tvinga oss till vissa ändringar. Exempelvis fungerar inte alltid boknings systemen för tåg och flyg tillfredsställande, tidtabellsändringar, förseningar och i vissa fall inställningar mm drabbar oss ibland. Vid mycket sällsynta tillfällen kan det inträffa att någon programpunkt måste reduceras eller ställas in pga att vissa utflyktsmål som finns i programmen utan förvarning stängs för besökare,, att vistelsen på någon ort måste ändras eller att någon del av resan, så som den är beskriven i programmet, måste ställas in. Någon reduktion av pris eller annan ekonomisk kompensation kan i dessa fall inte erhållas. Vår ambition är att så långt det går, informera våra resenärer om eventuella programändringar i förväg, men detta är tyvärr inte alltid möjligt. Våra reseledare försöker dock alltid finna den för resenären bästa lösningar och ersätta med andra program istället och lindra eventuella besvär till följd av eventuella ändringar. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programpunkernas inbördes ordning.

5.       China Travel förbehåller sig rätten att inställa resan om antalet anmälda deltagare understiger 15. I ovan nämnda fall har resenären rätt att tillgodoräkna sig hela det inbetalade beloppet utan någon reduktion, alternativt välja en ersättningsresa ur China Travels ordinarie program. Om resenären väljer en resa som har ett högre pris än den resa som ursprungligen bokats, skall resenären själv betala mellanskillnaden. Alternativt kan resenären få sitt inbetalda belopp återbetalt eller tillgodo för senare resa i China Travel regi.

6.       I de fall transportföretag anlitas som transportör agerar China Travel enkom som agent för sagda företag. I dessa fall är respektive transportörs antagna transportvillkor att göras gällande och China Travel kan ej åta sig ansvar för fullgörandet av dessa tjänster.

7.       I andra fall än de ovannämnda hänvisas till ”Allmänna Villkor för Paketresor”.

 

 

China Travel (Kina Resor AB)      Tel:0046-(0)8-7022280,       Fax:0046-(0)8-7022330       Email: info@china-travel.se